Hvordan fungerer ECOSAFE?

RFID-brikken leses av trådløst og er sikret mot både mekaniske-, vann- og kjemiske skader. Brikkene har en levetid på over 50 år og fungerer ved arbeidstemperaturer fra -40˚C til +85˚C. Med en RFID-leser får du tilgang til alle data. Avlesning gjøres av din operatør eller av kontrollør fra Sakkyndig Virksomhet ved årlig kontroll av sertifisert utstyr. Brukerveiledning, delelister og enkle vedlikeholdsrutiner kan også legges inn.

RFID-labels som festes på utstyret og har i tillegg QR-kode som kan leses direkte med en smarttelefon. RFID-labels har innebygd RFID-brikke.

NFC-labels limes på utstyret og kan enkelt scannes med en smarttelefon. Du linkes rett til dokumentasjonen

QR-labels som festes på utstyret og kan leses med en smarttelefon.

GPS-brikke med GPS-sporing for kostbart eller kritisk utstyr slik at eier til en hver tid har kontroll på hvor dette befinner seg geografisk.

Hvor lagres dataene?

  • Som kunde hos EIVA-SAFEX lagres all data elektronisk i databasen til ONIX
  • Alle data er din eiendom, og du står fritt til å skifte leverandør