Vedlikeholdsjournal

Utvidet til 10 års garanti ved kjøp av sveise- og plasmamaskiner fra EIVA-SAFEX AS forutsetter kun bruk av originaldeler, aktiv bruk av vedlikeholdsjournal og årlig validering av maskinen àjourført i ECOSAFE.

  Firmainformasjon
  Utstyr  Sjekkliste

  Visuell sjekk av maskin/utstyr

  Visuell sjekk av slangepakke og andre kabler

  Påse god kontakt på alle kabler/tilkoblinger, ettertrekk

  Utstyret er rengjort etter produsentens anvisninger

  Funksjonstest av utstyr

  Registrert av