Vi setter spor. Overalt.

Nå lanserer EIVA-SAFEX RFID-merking av alt utstyr.
Både nytt utstyr og tidligere investeringer kan merkes.


Med ECOSAFE kan kostnadene halveres samtidig som sikkerheten økes.

ECOSAFEs fordeler

Lønnsomhet

Lønnsomhet

Kontrollkostandene kan halveres. Lagring av delelister gir umiddelbar oversikt slik at nødvendige og riktige deler kan bestilles. Gir bedre oppetid.

Sikkerhet

Sikkerhet

Standardiserer prosedyrene. Oversikt over alt utstyr. Kan undersøke om utstyret ligger innenfor godkjent brukstid.

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Som kunde hos EIVA-SAFEX lagres alle data elektonisk i databasen til ONIX. Du som kunde har ekspresstilgang og eier dataene selv.